Με 2 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 22/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 22-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα...

ΘΕΜΑΤΑ

1. «Έγκριση 1) Αρχιτεκτονικής και 2) Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης του έργου: «Βελτίωση – ανάπλαση χώρου Ο.Τ. 187 Πόλης Καλαμπάκας»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 17η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 22-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμπάκας, έτους 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

 

Facebook Twitter Google Plus