Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Καλαμπάκας  που θα γίνει την  15η  του μηνός Απριλίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 ιμ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα : Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας: α) Αίτηση του Γκούγκλα Χαράλαμπου,...

 

 

Facebook Twitter Google Plus