Εγγραφές στα μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης ή Εμπόρων της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων

Στα πλαίσια προσπάθειας ενημέρωσης όλων των φορέων που πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης ή Εμπόρων που τηρεί η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων για την εφαρμογή του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ» και των υποχρεώσεων που απορρέουν βάσει της ΚΥΑ 134627/5835 (ΦΕΚ Β΄ 2872/29-12-2015) και επειδή η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 28-6-2016, πρέπει[...]

 

 

Facebook Twitter Google Plus