Ο Αγροτικός Συναιτερισμός ενημερώνει τους κτηνοτρόφους…

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους της περιοχής που δεν έχουν λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πρόβειου & αίγειου κρέατος σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ότι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ .

Όσοι όμως δεν είχαν κάνει απογραφεί ζωικού κεφαλαίου μέχρι 15/12/2015 ή  είχαν παραδώσει γάλα που η περιεκτικότητα του σε μικρόβια ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο (1.000.000), δεν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση διότι δεν δικαιούνται συνδεδεμένη ενίσχυση .

 

 

Facebook Twitter Google Plus