Η άσκηση που σας κρατάει έως και 12 χρόνια νεώτερους

Η συμβολή της συστηματικής σωματικής άσκησης στην υγεία και τη διατήρηση της νεότητας είναι καθοριστική. Έρευνες έχουν δείξει ότι η έντονη άσκηση αποτρέπει τη μείωση του μήκους των τελομερών, περιορίζοντας τη γήρανση του καρδιαγγειακού συστήματος. Αυτό γίνεται μέσω της ενεργοποίησης της τελομεράσης και της σταθεροποίησης του μήκους των τελομερών. Πρόσφατη[...]

 

 

Facebook Twitter Google Plus