Δ. Καλαμπάκας: 33.000 € μηνιαίως για αντιμισθίες

Σε 32.868,41 € ανέρχεται το ποσό που λαμβάνουν ο Δήμαρχος Καλαμπάκας, ο Γενικός Γραμματέας, οι Ειδικοί συνεργάτες του Δημάρχου, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμπάκας. Αναγνώστης της ιστοσελίδας tameteora.gr έστειλε το παρακάτω ως σχόλιο σε παλαιότερο ερώτημα που είχε τεθεί (βλ. ΕΔΩ) και παραθέτουμε ακολούθως:[...]

 

 

Facebook Twitter Google Plus