Υπουργείο Υγείας: 850 νέες θέσεις εργασίας για την υγειονομική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης

Εγκρίθηκε αίτημα χρηματοδότησης του Υπουργείου Υγείας ύψους 24,2 εκ. ευρώ για την υγειονομική κάλυψη προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για 850 νέες θέσεις εργασίας ποικίλων ειδικοτήτων, 8μηνων συμβάσεων πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης (γιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες, επόπτες υγείας, τεχνολόγους, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, διερμηνείς,[...]

 

 

Facebook Twitter Google Plus