Φυσικό αέριο στην Καλαμπάκα - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων [8, 11-15/12]

Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών παροχής φυσικού αερίου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Γεώργιος Σπηλιόπουλος, αποφάσισε τα παρακάτω:...Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων την Παρασκευή 08/12/2017 και από ώρες 07:30 έως 15:30 και από Δευτέρα 11/12/2017 έως Παρασκευή 15/12/2017 και από ώρες 07:30 έως 15:30, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Καλαμπάκας:

• Στην οδό Ε. Βλαχάβα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τ. Αγγελή έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό 25ης Μαρτίου.

• Στην οδό 25ης Μαρτίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης την οδό Ε. Βλαχάβα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Οδ. Ράμμου και στις κάθετες αυτής:

• Στην οδό Μ. Γκίκα.

• Στην οδό Β. Ντάπα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μ. Γκίκα έως την διασταύρωση με την οδό Οδ. Ράμμου και

• Στην οδό Ι. Μανδάλου.

• Στην οδό Χρ. Κατσικά και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Β. Ντάπα έως την διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου.

• Στην οδό Σωκράτους και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Οδ. Ράμμου έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μιλτιάδου και στις κάθετες αυτής.

• Στην οδό Σκουφά και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Σοπωτού έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό 25ης Μαρτίου.

• Στην οδό Τσακάλωφ και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Σκουφά έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σωκράτους.

• Στην οδό Ξάνθου και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Σκουφά έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σωκράτους.

• Στην οδό Θουκιδίδου και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Καραγιάννη έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σωκράτους.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

 

 

Facebook Twitter Google Plus