Συγκροτήθηκε Επιτροπή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών από τις πλημμύρες στο Δήμο Καλαμπάκας

Με απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας συγκροτήθηκε Επιτροπής Καταγραφής και Αξιολόγησης που θα αποτελείται από τους:...• Τόλη Κων/νο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό
• Λύχο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό
• Σαλκιτζόγλου Αθηνά, Μηχανολόγο Μηχανικό

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών που σημειώθηκαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων από τις 15 έως 17 Νοεμβρίου 2017.

 

 

Facebook Twitter Google Plus