Π.Ε. Τρικάλων: Ενημέρωση για την εισαγωγή γεωργικών ελκυστήρων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πληροφορούμε τα εξής: Σύμφωνα με την αριθμ. Γ3Α3500/109737/24-10-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επιτρέπεται η εισαγωγή από Ε.Ε μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων από εμπόρους ή παραγωγούς μόνο όσα φέρνουν αντιρρυπαντικό κινητήρα και καλύπτουν τουλάχιστον την φάση Ι (η[...]

 

 

Facebook Twitter Google Plus