Ποσό 30.000 ευρώ στον Δ. Καλαμπάκας για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Συνολικό ποσό 180.848,15 € πρόκειται να καταβάλει η Ε.Ε.ΤΑ.Α. Α.Ε. σε Δήμους και Επιχειρήσεις Δήμων που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι πληρωμές αφορούν στην εξόφληση τιμολογίων του έτους 2017, και μεταξύ άλλων ο Δήμος Καλαμπάκας θα λάβει το ποσό των 29.325,79 €.

 

 

Facebook Twitter Google Plus