Γιατρός της Αγάπης

Υπήρξε άνθρωπος αγάπης και ενδιαφέροντος για τους συνανθρώπους του. Άσκησε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα, αλλά ως λειτούργημα, ως ιερή αποστολή. Τα βιβλία του και οι προσωπικές συναντήσεις του βοήθησαν πολλούς για να λύσουν τα προβλήματά τους. Πρόκειται για τον Πώλ Τουρνιέ, τον γιατρό που άσκησε με ιδιαίτερη επιτυχία την «ιατρική της προσωπικότητας». Το μυστικό […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus