Παράταση μέχρι 21/9 για τις εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Τρικάλων

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψιν την: 1.Αρ.πρωτ : Γ6α/ Γ.Π.39625/ 16-06-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη Παύλου με θέμα : « Λειτουργία ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019» 2.Αρ. πρωτ Γ6α/ Γ.Π.οικ 50047/29-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Λειτουργία ΔΙΕΚ εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019» Ανακοινώνει: Την παράταση εγγραφών μέχρι και την […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus