Ευχαριστήριο Κ.Υ. Καλαμπάκας προς Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας

Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ. Καλαμπάκας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας, που μετά από κλήση μας,...η παρέμβασή τους ήταν άμεση μετά την πτώση ενός μεγάλου δέντρου (κυπαρίσσι) και την αποκατάσταση της ζημιάς.

Τους ευχόμεθα καλή χρονιά και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Facebook Twitter Google Plus