Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:...1. Μεταβίβαση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στο Φο.Δ.Σ.Α. Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018

2. Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής για μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπογ. καλωδίων στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας)

3. Αίτηση Ελευθερίου Καρανίκα (παραχώρηση χώρου στάθμευσης)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας
Σινάνης Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών
1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Μπρέντα Κων/νιά
3. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
4. Τσαρούχης Βασίλειος

 

 

Facebook Twitter Google Plus