Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό, λίμνες κ.τ.λ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και

The post Απαγόρευση αλιείας στον Πηνειό ποταμό, λίμνες κ.τ.λ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων appeared first on Stagonnews.

 

 

Facebook Twitter Google Plus