Η Προπαγάνδα, είναι μια μάχη ιδεών - Στέλνει ο Γιώργος Βαΐου

Σήμερα η Προπαγάνδα διεξάγεται μονίμως. Παντού και πάντοτε. Προς κάθε κατεύθυνση. Με όλα τα μέσα. Σε όλους τους χρόνους. Σε όλους τους χώρους. Ήμαστε όλοι μόνιμοι στόχοι της Προπαγάνδας. Αυτή, αποτελεί πια ένα συστατικό στοιχείο της σύγχρονης ζωής, ένα σταθερό θεσμό της...Η Προπαγάνδα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο όλων των κοινωνιών του αιώνα μας.

Πλησιάζοντας στις εκλογές, μπορεί να διακρίνει κανείς εύκολα, την προσπάθεια διαφόρων που το παίζουν ειδικοί εκλογολόγοι, ανθρωπογεωγράφοι, αρθρογράφοι (κ.τ.λ) να επιχειρούν να επηρεάσουν και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν ένα κλίμα τέτοιο ώστε να ευνοηθεί ο εντολοδόχος-χρηματοδότης τους. Ακούγοντας και διαβάζοντας τα ηλεκτρονικά μέσα, διέκρινα κάποιους τύπους προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται, με λάθος τρόπο όμως και σας τους μεταφέρω.

• Λευκή Προπαγάνδα: Είναι εκείνη που διεξάγεται κατά τρόπο φανερό και επίσημο. Δηλώνει από που προέρχεται, σε ποιόν απευθύνεται, από που αντλεί τις πληροφορίες της και τα στοιχεία της και που αποβλέπει.

• Φαιά Προπαγάνδα: Είναι η Προπαγάνδα που διεξάγεται με τις διάφορες φήμες και τις διαδόσεις, η λεγόμενη «προπαγάνδα του ψιθύρου».

• Μαύρη Προπαγάνδα: Είναι εκείνη η οποία εμφανίζεται με ψεύτικη πατρότητα, αποδίδεται σε πηγή διαφορετική από την πραγματική. Η Μαύρη Προπαγάνδα αποβλέπει κυρίως στην διάσπαση του αντιπάλου ή στην καλλιέργεια ηττοπαθών, φυγοκέντρων και άλλων αναλόγων τάσεων μέσα στο στρατόπεδο του.

• Η Διασπαστική ή Διαλυτική Προπαγάνδα: Απευθύνεται στους φανατικούς αντιπάλους, οι οποίοι δεν πρόκειται να μεταπεισθούν. Αποβλέπει στην διάσπαση τους, στην καλλιέργεια διενέξεων και αιρέσεων μέσα στο δικό τους στρατόπεδο, στην ανάπτυξη κεντρόφυγων τάσεων

• Στρατηγική Προπαγάνδα: Συνιστά την βαθύτερη ουσία ενός «πιστεύω». Διαδίδει την βασική ιδεολογία, τις θεμελιώδεις αναλλοίωτες αρχές της. Είναι μακρόπνοη. Σταθερή. Συνυφασμένη με την ίδια την ιδεολογική υπόσταση της παρατάξεώς της.

• Τακτική Προπαγάνδα: Προβάλλει τους εκάστοτε άμεσους στόχους. Είναι μια Προπαγάνδα ελισσόμενη, τακτικής φύσεως. Δεν στηρίζεται σε μόνιμες αρχές, αλλά απεναντίας, διακρίνεται για την απεριόριστη ευελιξία της και την διαρκή προσαρμογή της στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Όποιος λοιπόν δεν ασκεί την Προπαγάνδα παρά μόνον ευκαιριακά, σε πολλές περιπτώσεις αφήνει τον εχθρό του να τον βάλλει χωρίς να άπαντα στα πυρά του. ¶ρα, χάνει την μάχη. Κάθε παράταξη, κάθε τάξη, κάθε κόμμα, κάθε οργάνωση και κάθε άνθρωπος που εντάσσεται σε ένα κίνημα, οφείλουν να διεξαγάγουν την Προπαγάνδα όχι ευκαιριακά, αλλά μονίμως.

«Στην Προπαγάνδα δεν υπάρχουν ήμερες αργίας»

 

 

Facebook Twitter Google Plus