Νίκος Καρδούλας: Μη κερδοσκοπική δημοσκοπική έρευνα για τις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

1. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ήταν συνδυασμός της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου και συγκεκριμένα:...• Η συλλογή των απαντήσεων της έρευνας έγινε με αποστολή SMS στα κινητά τηλέφωνα πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο τους παρέπεμπε σε κάποιο διαδικτυακό σύνδεσμο, όπου υπήρχε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο μπορούσαν να απαντήσουν ανώνυμα και μόνο μία φορά. Βασική βέβαια προϋπόθεση συμμετοχής στην έρευνα ήταν οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

• Τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που προσκλήθηκαν να απαντήσουν στην έρευνα ήταν δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, επιλέχθηκαν τυχαία με αναλογική κατανομή στους 4 Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δεν πρόκειται να γίνει χρήση, αποθήκευση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

2. Ταυτότητα της Έρευνας

• Τύπος και Μέθοδος: Συλλογή απαντήσεων μέσω ερωτηματολογίου που απεστάλη με SMS στα κινητά τηλέφωνα πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Γεωγραφική Κάλυψη: Δήμος Λαρισαίων

• Πληθυσμός: Πολίτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Μέγεθος Δείγματος: 1024 άτομα

• Χρονικό διάστημα: 19-20 Μαΐου 2019

• Μέθοδος Δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία με αναλογική κατανομή στους 4 Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Στατιστικό σφάλμα: Μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±3% σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%

3. Η εκτίμηση της διακύμανσης των ποσοστών της ψήφου μετά την αναγωγή των λευκών, των άκυρων, της αποχής και των αναποφάσιστων, κατόπιν των απαντήσεων στην ερώτηση «Στις περιφερειακές εκλογές στις 26 Μαΐου 2019 εσείς ποιόν από τους παρακάτω υποψήφιους θα ψηφίσετε για Περιφερειάρχη Θεσσαλίας;», είναι:

4. Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας για τις προσεχείς περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ότι ο Κώστας Αγοραστός επανεκλέγεται Περιφερειάρχης Θεσσαλίας από τον 1ο γύρο.

 

 

Facebook Twitter Google Plus