ΚΕΝΑΚΑΠ: Εκδήλωση ενημέρωσης στο Δήμο Πύλης για την 1η προκήρυξη (έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER

Ο Δήμος Πύλης και η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020,...προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση τους ενδιαφερόμενους για επενδύσεις στις εξής εκδηλώσεις:

• Πύλη, Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, στις 19:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πύλης

• Στουρναραίικα, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, στις 19:30, αίθουσα Δημαρχείου Στουρναραίικων σε συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών Ορεινού ¶ξονα Τρικάλων - ¶ρτας

Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και δημιουργία νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER, υποστηρίζονται:

• Μεταποίηση-Τυποποίηση-Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

• Τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση & γαστρονομία

• Μικρές βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες

• Βασικές, αναγκαίες και ποιοτικές υπηρεσίες

• Συνεργασίες αλλά και μεταφορά γνώσης.

Θα ακολουθήσει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων και σε άλλες περιοχές του νομού Τρικάλων.

 

 

Facebook Twitter Google Plus