Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις από το ΚΕΚ Σταγών

Ο Εμπορικός Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη ότι το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, χρηματοδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: · Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζομένους) και · Άνεργοι, που κατά το έτος 2017 έχουν περισσότερα από 50 ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 175 στον ίδιο εργοδότη. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus