Διαβάστε στα «Μετέωρα»: Καλές πρακτικές στη Δημόσια διοίκηση

Με κύριο θέμα την κοινή διαπίστωση ότι είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ η χρήση καλών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα «Τα Μετέωρα». Ιδιαίτερα στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι καλές πρακτικές έχουν γίνει θέμα ενδελεχούς ανάλυσης, καθώς η εκάστοτε δυσλειτουργία που προκύπτει αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική και διοικητική ομαλότητα των Δήμων. […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus