Ανακοίνωση του Δήμου Μετεώρων για τους στρατεύσιμους της κλάσης 2025

Προκειμένου να συντάξουμε τους στρατολογικούς πίνακες κλάσεως 2025 των αρρένων παιδιών που γεννήθηκαν το έτος 2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2119/1993(Φ.Ε.Κ Α’ 23), σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας , όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00-15:00, από 21/1/2020 έως 2/3/2020, προκειμένου να δηλώσετε τα στοιχεία […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus