Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων φυσικού αερίου και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – Οι δρόμοι που θα κλείσουν

Α) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τιςν διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus