Με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, Χρίστος Λιάπης. Σύντομη συνάντηση είχαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, με τον Πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ Χρίστο Λιάπη. Δραττόμενος της ευκαιρίας, ο Δρ. Λιάπης υπο

Σύντομη συνάντηση είχαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, με τον Πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ Χρίστο Λιάπη. Δραττόμενος της ευκαιρίας, ο Δρ. Λιάπης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ MOSAIC, το οποίο, απευθυνόμενο σε προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς, πραγματώνει τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ολιστικής φροντίδας, μέσα από τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες βοήθειας, ενημέρωσης, συμβουλευτικής, ψυχολογικής στήριξης και πρόληψης της υποτροπής, ακριβώς εκείνων των συνανθρώπων μας που είναι πιο ευάλωτοι.

(function($){ function bsaProResize() { var sid = "11"; var object = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__img"); var animateThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProAnimateThumb"); var innerThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__thumb"); var parentWidth = "250"; var parentHeight = "250"; var objectWidth = object.width(); if ( objectWidth < parentWidth ) { var scale = objectWidth / parentWidth; if ( objectWidth > 0 && objectWidth != 100 && scale > 0 ) { animateThumb.height(parentHeight * scale); innerThumb.height(parentHeight * scale); object.height(parentHeight * scale); } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } $(document).ready(function(){ bsaProResize(); $(window).resize(function(){ bsaProResize(); }); }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-11'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery);

 

 

Facebook Twitter Google Plus