1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας: Ζήτω το 1821

«…΄Ολοι κοινώς εξεύρουσιν οι πεπαιδευμένοι το σκότος εκείνο το βαθύ, το οποίον εσκέπαζεν παν είδος παιδείας εις τους παρελθόντας αιώνας…Αφ’ ου οι Καρτέσιοι, οι Νεύτωνες, οι Λεϊβνίτιοι , οι Εϋλέριοι, … εσπούδασαν την φύσιν, ερωτώντες αυτήν δια της πείρας και παρατηρήσεως. και ήνωσαν την Χημείαν με την Φυσικήν, η Φιλοσοφία δεν έχει πλέον απόρρητα μυστήρια δεν είναι πλέον ο μαντικός του Απόλλωνος Τρίπους».

Λόγιος Ερμής, Βιέννη 1811

Ζήτω η Ελληνική Επανάσταση του 1821

(function($){ function bsaProResize() { var sid = "11"; var object = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__img"); var animateThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProAnimateThumb"); var innerThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__thumb"); var parentWidth = "250"; var parentHeight = "250"; var objectWidth = object.width(); if ( objectWidth < parentWidth ) { var scale = objectWidth / parentWidth; if ( objectWidth > 0 && objectWidth != 100 && scale > 0 ) { animateThumb.height(parentHeight * scale); innerThumb.height(parentHeight * scale); object.height(parentHeight * scale); } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } $(document).ready(function(){ bsaProResize(); $(window).resize(function(){ bsaProResize(); }); }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-11'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery);

 

 

Facebook Twitter Google Plus