Η προσωπικότητά μας πιθανόν συνδέεται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση

Σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα η προσωπικότητα κάθε ατόμου συμβάλλει στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Συγκεκριμένα στην έρευνα η οποία διήρκεσε 13 χρόνια έλαβαν μέρος πάνω από 3.000 άνδρες ηλικίας 18-30 ετών. Στην έρευνα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο όπου συμπεριλαμβανόντουσαν και ερωτήσεις για την προσωπικότητα τους, όπως για παράδειγμα αν θυμώνουν […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus