Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Καλαμπάκα

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
• Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Ιδιωτικών Καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ. των τραπεζών και οικιών...

 

 

Facebook Twitter Google Plus