Συνεδριάζει η ΔΕΥΑ Μετεώρων

Πρόσκληση Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 60249/22.09.2020, όπως είχε διευκρινιστεί και με τις αρ. 18318/13.03.2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και

The post Συνεδριάζει η ΔΕΥΑ Μετεώρων appeared first on Stagonnews.

 

 

Facebook Twitter Google Plus