Αίτημα ΟΕΕ για να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της Επιστρεπτέας προκαταβολής 4 οι λογιστές – φοροτεχνικοί

«Αίτημα ΟΕΕ για να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της Επιστρεπτέας προκαταβολής 4 οι λογιστές – φοροτεχνικοί που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους».

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκεται σε εξέλιξη και η χώρα μας βιώνει το νέο lock down με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Η Κυβέρνηση για την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας έχει εκδώσει την με αριθμό ΓΔΟΥ 281 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΦΕΚ 5047/Β/14-11-2020) για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, η οποία αφορά σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Στα οικονομικά μέτρα για τη στήριξη των μισθωτών και των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών, ως αρωγός – άμισθος συνεργάτης, στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Κυβερνητική προσπάθεια.

Σημειώνουμε ότι στους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 αποκλείονται οι λογιστές – φοροτεχνικοί που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους. Λόγω της απόκλισης που παρουσιάζεται μεταξύ των πραγματικών ταμειακών εσόδων τους και των υποχρεωτικά δηλουμένων, εξαιτίας της συνεχούς παροχής των υπηρεσιών τους προς τους πελάτες τους, θεωρούμε δίκαιη την ένταξη και αυτής της περίπτωσης των λογιστών – φοροτεχνικών στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης της Επιστεπτέας Προκαταβολής.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού και της συμβολής του στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, το ΟΕΕ προτείνει στην περίπτωση i) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης να συμπεριληφθεί στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ – εκτός των άλλων – και ο κύριος ΚΑΔ 69.20 με τους δευτερεύοντές του ΚΑΔ.

 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

«Πρόταση νομοθετικής διάταξης από το ΟΕΕ για παράταση προθεσμιών σε περίπτωση ασθενείας του λογιστή – φοροτεχνικού»

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. Φ/1/6473 επιστολής μας σχετικά με την περίπτωση της ασθένειας του λογιστή – φοροτεχνικού και το δίκαιο του αιτήματος για την πρόβλεψη παράτασης όλων των δηλώσεων των εντολέων – πελατών του, που εξυπηρετούν μέσω των κωδικών του ΟΕΕ και των εξουσιοδοτήσεών του, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ή μέχρι νέας εξουσιοδότησης σε περίπτωση θανάτου, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος προτείνει την προώθηση προς ψήφιση της κάτωθι νομοθετικής ρύθμισης:

«Σε περίπτωση που λογιστής – φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID- 19, μετατίθενται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεών του και των εντολέων – πελατών του, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, καθώς και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του γραφείου του και των πελατών του.

Ειδικά για την περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, η παραπάνω παράταση ισχύει μέχρι την εξουσιοδότηση του πελάτη του σε άλλο λογιστή – φοροτεχνικό».

 

 Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

 

(function($){ function bsaProResize() { var sid = "11"; var object = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__img"); var animateThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProAnimateThumb"); var innerThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__thumb"); var parentWidth = "250"; var parentHeight = "250"; var objectWidth = object.width(); if ( objectWidth < parentWidth ) { var scale = objectWidth / parentWidth; if ( objectWidth > 0 && objectWidth != 100 && scale > 0 ) { animateThumb.height(parentHeight * scale); innerThumb.height(parentHeight * scale); object.height(parentHeight * scale); } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } $(document).ready(function(){ bsaProResize(); $(window).resize(function(){ bsaProResize(); }); }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-11'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery);

 

 

Facebook Twitter Google Plus