Νίκος Καρδούλας: Στο Ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου το 49,4% των Ελλήνων υποστηρίζει την Κυβέρνηση

Το Ευρωβαρόμετρο είναι μια σειρά από έρευνες της δημόσιας γνώμης που διεξάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1973,σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δημοσκοπήσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ, καθώς και στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρέχει μια λεπτομερή εικόνα των τάσεων και της εξέλιξης της κοινής γνώμης αναφορικά με τα ευρωπαϊκά θέματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινωνικό και δημογραφικό επίπεδο, ενώ η βάση δεδομένων των δημοσκοπήσεων είναι μια από τις μεγαλύτερες σε όλο το κόσμο.

Η έκθεση του Ευρωβαρόμετρου του Νοεμβρίου 2020παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου για τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τηνκρίση του κορωνοϊού,που διεξήχθη το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Μία από τις σημαντικές θεματικές ενότητες της έρευνας ήταν και το γενικό επίπεδο υποστήριξης των πολιτών στις εθνικές τους κυβερνήσεις και η ικανοποίησή τους με τα κυβερνητικά μέτρα για την καταπολέμηση της  πανδημίας.

Υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων

Γενικά, περίπου οι μισοί ερωτηθέντες (49%) δηλώνουν ότιυποστηρίζουν την εθνική τους κυβέρνηση, ενώ  τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες (40%) εναντιώνονται στην εθνική τους κυβέρνηση.

Στην Ελλάδα το 49,4% των πολιτών υποστηρίζει την Κυβέρνηση, ενώ το 44% εναντιώνεται και το 6,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Τα αντίστοιχα ποσοστά σε έρευνα του περασμένου Ιουλίου ήταν υπέρ της κυβέρνησης 52,5%, κατά 38,6% και δεν ξέρω ή δεν απαντώ 8,9%.

 

1

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των χωρών ως προς το ποσοστό των υπηκόων που υποστηρίζει την κυβέρνηση γενικά.

Σε 13 κράτη μέλη, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες εκφράζουν γενική υποστήριξη για την εθνική τους κυβέρνηση.

Η υποστήριξη είναι ισχυρότερη στο Λουξεμβούργο (71%), τη Φινλανδία (67%), την Ιρλανδία (66%), την Ολλανδία και τη Γερμανία (και τα δύο 65%), ενώ οι ερωτηθέντες στην Πολωνία (26%), τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία (και οι δύο 28%) εκφράζουν τη λιγότερη γενική υποστήριξη για την εθνική τους κυβέρνηση.

Η γενική υποστήριξη της εθνικής κυβέρνησης υπερτερεί της αντιπολίτευσης σε 17 από τα 27 κράτη μέλη.

2

 

Σε σχέση με την έρευνα του Ιουλίου:

 

  • Οι συμπεριφορές έχουν γίνει ελαφρώς λιγότερο θετικές, με τους ερωτηθέντες να απαντούν ότι τώρα υποστηρίζουνλιγότερο την εθνική τους κυβέρνηση και πιθανότατα να αντιτίθενται σε αυτήν.
  • Στην Ελλάδα το ποσοστό αποδοχής της κυβέρνησης μειώθηκε από τον Ιούλιο κατά 3,1%.
  • Υπήρξε μια απότομη πτώση της υποστήριξης σε ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις σε σχέση με τον Ιούλιο, κυρίως στην Κύπρο (-16%), στο Λουξεμβούργο (-13%), στην Τσεχία (-11%), στη Δανία και στη Σλοβακία (και οι δύο -9%) και στηΒουλγαρία (-8%).
  • Δεν υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στην υποστήριξη των κυβερνήσεων.

 

Ικανοποίηση με τα μέτρα κατά της πανδημίας

Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοιμε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνησή τους κατά της πανδημίας, ενώ παρόμοιοποσοστό (48%) δεν ικανοποιείται. Οι συμπεριφορές έχουν γίνειπιο αρνητικές από τονΙούλιο,με πτώση της ικανοποίησης από τα κυβερνητικά μέτρα.

Στην Ελλάδα το 43,2% των πολιτών είναι ικανοποιημένο με τα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ το 56% δεν είναι ικανοποιημένοκαι το 8,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.Στην αντίστοιχη έρευνα του περασμένου Ιουλίουικανοποιημένο με τα μέτρα ήταν το 69,9%, μη ικανοποιημένο το 28,4% και δεν ξέρω ή δεν απαντώ το 1,7%.

Σε 14 χώρεςπερισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες είναι ικανοποιημένοι με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή τους,με επικεφαλής τη Δανία (75%), το Λουξεμβούργο (74%) και τη Φινλανδία (71%). Ωστόσο, στις υπόλοιπες 13 χώρες λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες είναι ικανοποιημένοι, με τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησηςνα παρατηρούνται στην Ισπανία (30%), στο Βέλγιο, στην Πολωνία και στη Βουλγαρία (και οι τρεις 32%).

Σε σχέση με την έρευνα του Ιουλίου:

  • Η ικανοποίηση με τα μέτρα που έλαβε η εθνική κυβέρνηση έχει μειωθεί στα 25 από τα 27 κράτημέλη και σε 21 χώρες σημειώθηκε πτώση τουλάχιστον 10 ποσοστιαίων μονάδων. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εμφανίζονται στην Τσεχία (-33%), στη Σλοβακία (-31%), στην Ελλάδα, στην Κροατία (και οι δύο -27%), στην Κύπρο (-26%), στην Ιρλανδία (-21%) και στο Βέλγιο (-20%).
  • Οι μόνες χώρες που δείχνουν αύξηση της ικανοποίησης είναι η Σουηδία (+9%) και η Ιταλία (+6%).

 

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.,  MSc στην Αγγλία και Συνταγματάρχης ε.α.

(function($){ function bsaProResize() { var sid = "11"; var object = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__img"); var animateThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProAnimateThumb"); var innerThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__thumb"); var parentWidth = "250"; var parentHeight = "250"; var objectWidth = object.width(); if ( objectWidth < parentWidth ) { var scale = objectWidth / parentWidth; if ( objectWidth > 0 && objectWidth != 100 && scale > 0 ) { animateThumb.height(parentHeight * scale); innerThumb.height(parentHeight * scale); object.height(parentHeight * scale); } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } $(document).ready(function(){ bsaProResize(); $(window).resize(function(){ bsaProResize(); }); }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-11'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery);

 

 

Facebook Twitter Google Plus