Διαδικτυακό Forum θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού με συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων

Ο Τομέας Τουρισμού του Δήμου Μετεώρων συμμετέχει σε διεθνές διαδικτυακό WORKSHOP με την επωνυμία «GREEK ALTERNATIVE TOURISM & GASTRONOMY». Η εν λόγω δράση πραγματοποιείται κατά το τριήμερο 25 – 27 Νοέμβρη και ο Δήμος Μετεώρων εκπροσωπείται από τον κ. Νικολογιάννη Σπύρο – Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου σε θέματα Τουρισμού και Οικονομικών. Πρόκειται για workshop το […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus