Οικονομικά για όλους (2η Ενότητα)

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας, αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι η απάντηση στα βασικά ερωτήματα της οικονομικής επιστήμης. Αυτά είναι: α)   τι θα παραχθεί, δηλαδή ποια αγαθά θα δημιουργήσουμε, β)   πόσο θα παραχθεί, δηλαδή σε τι ποσότητες, γ)   που θα παραχθεί και από ποιους θα παραχθεί, δ) πως θα παραχθεί και με […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus