Ακριβή αντίγραφα αρχαιοτήτων και e-shop ετοιμάζει το Υπουργείο Πολιτισμού

Σε νέα εποχή δημιουργίας και εκσυγχρονισμού εισέρχεται ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ). Μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4761/2020 έχει εφοδιαστεί με όλα τα κατάλληλα “εργαλεία» για να μπει δυναμικά στη νέα εποχή προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος, σε συνάφεια και με τον σύγχρονο πολιτισμό. Το νομοθετικό πλαίσιο του επιτρέπει να δημιουργήσει τεράστια γκάμα αντικειμένων -ακριβή […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus