Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Δρ Γεωργίου Δοδοντσάκη, συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Τρικάλων, το οποίο αποτελείται από τους: 1. ΤΡΙΚΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟ, Προσωρινό Διευθυντή Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του, τον ΛΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων . […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus