ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ζωής

Καλείστε στην 4η τακτική, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 7η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                          

1.-Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Μετεώρων με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης  Συσκευασιών και αποβλήτων  «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

2.-Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Καστρακίου, Κοινότητας Καστρακίου Δήμου Μετεώρων περιόδου 2017-2026.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

3.-Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Σκεπαρίου, Κοινότητας Σκεπαρίου Δήμου Μετεώρων περιόδου 2017-2026.

4.-Αίτηση Ζιάκα Χρήστου (παράταση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Βασιλική).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

5.-Αίτηση  του Ούτου Κων/νου για  έκδοση  παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

6.-Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

7.-Αίτηση του ΜΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ «Ο ΣΤΙΝΟΣ» για παραχώρηση χρήσης νερόμυλου της Κοινότητας Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

8.–Αίτηση Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης εντός του Κοιμητηρίου Καλαμπάκας για την ανέγερση ναού.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

9.-Αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αγροτεμαχίου του Δήμου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

10.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

11.-Ψήφιση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων της FEANTSA.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

 

Συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην3η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις  7 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Αίτηση του ΜΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ «Ο ΣΤΙΝΟΣ» για παραχώρηση χρήσης του νερόμυλου της Κοινότητας Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων.

2.-Αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης εντός του Κοιμητηρίου Καλαμπάκας για την ανέγερση ναού.

3.-Αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αγροτεμαχίου του Δήμου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κόττης Δημήτριος

 

 

(function($){ function bsaProResize() { var sid = "11"; var object = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__img"); var animateThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProAnimateThumb"); var innerThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__thumb"); var parentWidth = "250"; var parentHeight = "250"; var objectWidth = object.width(); if ( objectWidth < parentWidth ) { var scale = objectWidth / parentWidth; if ( objectWidth > 0 && objectWidth != 100 && scale > 0 ) { animateThumb.height(parentHeight * scale); innerThumb.height(parentHeight * scale); object.height(parentHeight * scale); } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } $(document).ready(function(){ bsaProResize(); $(window).resize(function(){ bsaProResize(); }); }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-11'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery);

 

 

Facebook Twitter Google Plus