Ο Ιησούς Αρχιερέας υπέρτερος από τους «εξ ανθρώπων»

Του Σεβ/του Μητροπολίτου Αυλώνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Ἑβρ. 4, 14-5, 6 «Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τούς οὐρανούς, Ἰησοῦν τόν υἱόν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας» (Ἑβρ. 4, 14). Σήμερα στό μέσο, ἀκριβῶς, τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπειδή οἱ χριστιανοί, κατά κάποιο τρόπο, ἔχουν κουρασθεῖ ἀπό τόν ἀγώνα τῆς νηστείας, ἡ Ἁγία […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus