Συνεδρίαση της ΔΕΥΑ Μετεώρων την ερχόμενη Τετάρτη

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων θα συνεδριάσει στις 7 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με Α.Τ.01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρ. πρωτ. 14573/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης».
  2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με Α.Τ.02 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρ. πρωτ. 16402/28-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΥ746ΜΤΛ6-ΘΙ8) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».
  3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με Α.Τ.03 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρ. πρωτ. 14574/24-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) στον άξονα Προτεραιότητας «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

 

  1. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

(function($){ function bsaProResize() { var sid = "11"; var object = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__img"); var animateThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProAnimateThumb"); var innerThumb = $(".bsaProContainer-" + sid + " .bsaProItemInner__thumb"); var parentWidth = "250"; var parentHeight = "250"; var objectWidth = object.width(); if ( objectWidth < parentWidth ) { var scale = objectWidth / parentWidth; if ( objectWidth > 0 && objectWidth != 100 && scale > 0 ) { animateThumb.height(parentHeight * scale); innerThumb.height(parentHeight * scale); object.height(parentHeight * scale); } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } else { animateThumb.height(parentHeight); innerThumb.height(parentHeight); object.height(parentHeight); } } $(document).ready(function(){ bsaProResize(); $(window).resize(function(){ bsaProResize(); }); }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-11'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery);

 

 

Facebook Twitter Google Plus