Διακοπή διαδικασίας αδειοδότησης 4 Αιολικών Πάρκων στο όρος Λάκμος (Περιστέρι)

Ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, κ. Κ. Δημόπουλος αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 88,45 MW στο όρος Λάκμος (Περιστέρι), Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Η διακοπή της διαδικασίας αδειοδότησης επήλθε λόγω των αρνητικών γνωμοδοτήσεων των κρίσιμα εμπλεκόμενων δημόσιων Φορέων και Υπηρεσιών, […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus