Εγκύκλιος στους ΟΤΑ για κατάθεση καταστάσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Στους Δήμους και στις Περιφέρειεςτης Χώρας απέστειλε Εγκύκλιο το Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την εφαρμογή του αρ.107 του ν.4714/2020, δηλαδή του «Μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ» για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31ης Μαρτίου 2021. Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών, εντός 15 ημερών από τη λήξη του […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus