Επιστολή Μιχαλάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έκτακτες ενισχύσεις σε καλλιέργειες καπνού, ροδακίνων και αχλαδιών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Σας γνωρίζουμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων υπάρχουν εκατόν είκοσι (120) καπνοπαραγωγοί οργανωμένοι σε δύο(2) αναγνωρισμένες ομάδες που καλλιεργούν περί τα 6000 στρέμματα καπνού ποικιλίας “Βιρτζίνια.” Το έτος 2018 οι εν λόγω παραγωγοί υπέστησαν σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας και μείωση της παραγωγής (κατά το ήμισυ περίπου,) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες) […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus