Πληροφοριακή Παιδεία με το Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας

Την Τρίτη, 6 Απριλίου η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας συνδέθηκε διαδικτυακά με το Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας, στο πλαίσιο της έναρξης συνεργασίας για μια σειρά μαθημάτων σχετικά με την πληροφοριακή παιδεία. Οι συναντήσεις μας θα εστιάσουν στην αξιολόγηση των πληροφοριακών πηγών. Ο σύγχρονος τρόπος άντλησης και διακίνησης πληροφοριών απαιτεί φιλτράρισμά τους και κριτική αξιοποίησή τους. Αναμφισβήτητα δεν είναι […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus