Δίμηνη παράταση για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στο Σπήλαιο Θεόπετρας

Από την Υπηρεσία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Η/Μ μελέτης για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού του σπηλαίου Θεόπετρας, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Εργασίες προστασίας και ανάδειξης του σπηλαίου Θεόπετρας» της Πράξης «Βελτίωση επισκεψιμότητας Σπηλαίου Θεόπετρας» από τον ανάδοχο κ. Αθανάσιο Ιωαννίδη, Ηλεκτρ. Μηχανικό & […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus