Υπογραφή συμβάσεων για τα ιδιωτικά έργα του CLLD/LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ξεκίνησε η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των δικαιούχων ιδιωτικών έργων και της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020. Ο Πρόεδρος της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κ. Χρήστος Σινάνης, υπέγραψε τις […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus