Πίνακες συμμετοχής πωλητών στην Λαϊκή Αγορά της Καλαμπάκας στις 23/04/2021

Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει πως την Παρασκευή 23/04/2021 στη Λαϊκή αγορά του Δήμου Μετεώρων θα προσέλθουν οι πωλητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτή (παραγωγοί και επαγγελματίες) σε ποσοστό 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα. Οι πωλητές που θα μπορούν να προσέλθουν στις 23/04/2021 είναι οι κάτωθι: ΟΔΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗ ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΚΙΑ […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus