Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. Ἰωάν. 1, 1-17 «ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» «Ἠγέρθη, [ὁ Κύριος], οὐκ ἔστιν ὧδε» (Μάρκ. 16, 6). «Ἀναστήθηκε [ὁ Κύριος]. Δέν εἶναι ἐδῶ. Νά καί τό μέρος ὅπου τόν εἶχαν βάλει». Αὐτό ἦταν τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τοῦ ἀγγέλου στήν Παναγία μας καί στίς Μυροφόρες, πού […]

 

 

Facebook Twitter Google Plus