Προκηρύχτηκαν 144 θέσεις για τα ΚΕΠ των Δήμων της χώρας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Μεταξύ άλλων έχουν προκηρυχτεί θέσεις και για τα ΚΕΠ Τρικάλων και Πύλης. Δείτε τον Πίνακα Θέσεων ΕΔΩ

 

 

Facebook Twitter Google Plus