Τι είναι το kalampakanews.gr

Τι είναι το kalampakanews.gr;

Μαζεύουμε τις ειδήσεις από όλα τα Καλαμπακιώτικα sites σε ένα σημείο, με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ενημέρωση.

Μπορείτε να διαβάσετε μια περίληψη της είδησης και αν αποφασίσετε να διαβάσετε ολόκληρη την είδηση, οδηγείστε στο site που τη δημοσίευσε.

Φαντασθείτε το kalampakanews.gr σαν μια μηχανή αναζήτησης ειδήσεων, όπως οι ειδήσεις του Google αλλά σε μια μικρή, περιορισμένη τοπική κλίμακα.

Το kalampakanews.gr φυσικά δε φέρει καμιά ευθύνη για το τι δημοσιεύεται στα συγκεκριμένα sites, απλά βοηθάει στην εύρεση των ειδήσεων.

Γιατί να το προτιμήσω αντί των sites που δημοσιεύουν τις ειδήσεις;

Το kalampakanews.gr δεν έρχεται να αντικαταστήσει τα ειδησεογραφικά sites... απλά προσφέρει ένα σημείο όπου πολύ γρήγορα μπορείτε να δείτε "τι παίζει"...
δεν αρκεί;

Έχετε κάποιο site ή blog με ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος που το ενημερώνετε τακτικά;

Επικοινώνηστε μαζί μας για να το συμπεριλάβουμε και αυτό στις ειδήσεις μας!