Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Καλαμπάκα

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
• Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Ιδιωτικών Καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ. των τραπεζών και οικιών...

Συνεργασία του συμπολίτη μας Ειδικού Παθολόγου Σό-λων Κωτούλα με την Διοίκηση των ΚΕΠΑ

1a1a11svlonkvtoulasΤην περασμένη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και στα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ επι της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 8 στην Αθήνα, πραγματο-ποιήθηκε συνάντηση...

Συνεργασία του συμπολίτη μας Ειδικού Παθολόγου Σόλων Κωτούλα με την Διοίκηση των ΚΕΠΑ

1a1a11svlonkvtoulasΤην περασμένη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και στα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ επι της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 8 στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του...

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα “ΑΝΑΣΑ” του Περιφερει-ακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας

1a1aaEPIMELITIRIO400Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πλη-ροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει για τη νέα προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση...

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμπάκας: Πρόγραμμα μη επι-στρεπτέων επιχορηγήσεων "ΑΝΑΣΑ"

1a1a11emporikos400Συνάδελφοι έμποροι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ό-τι από σήμερα, 13/10, ανοίγει το πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής...